JAVNA NABAVA

 

  1. Plan nabave ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o. za 2019. godinu
  2. Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa u smislu čl. 76. i 77. Zakona o javnoj nabavi (NN br.120/16.) u nastavku (ZJN 2016)
  3. Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za razdoblje od 01.01. do 31.12.2019. godine
  4. Dokumentacija za nadmetanje
  5. Zahtjev za prikupljanje ponuda
  6. Poništenje nadmetanja
  7. Obavijest o sklopljenim ugovorima
  8. Jednostavna nabava 2019.
  9. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
  10. Izvješće o provedenom savjetovanju