Radno vrijeme: od 8,00 do 24,00 sati

Adresa: Kneza Trpimira 23

Telefon: 031 570 958, 099 228 7175 Dubravko Lončar (voditelj)

Telefon za informacije je 031 570–950.

Športska dvorana Gradski vrt projektirana je kao višenamjenska nastavno sportska dvorana s pet glavnih dvorana te pomoćnim i pratećim sadržajima, a svoju je promociju doživjela održavanjem Svjetskog prvenstva u rukometu 2009. Kao jedan od glavnih sklopova na prostoru budućeg sportsko-rekreacijskog kompleksa, dvorana Gradski vrt je, svojim vanjskim i unutarnjim oblikovanjem, postala novi urbani znak, a položajem i formom pridonosi i novoj vizualnoj kvaliteti južnog ulaza u grad kao i cjelokupnoj slici grada Osijeka.

Osim sportskih događaja, ova višenamjenska dvorana svojim oblikom, veličinom i funkcionalnom organizacijom omogućava i odvijanje zabavnih, kulturnih i medijskih aktivnosti poput izložaba, sajmova, koncerata, modnih revija, kongresa, festivala i sl.

Kapacitet velike dvorane Gradski vrt je 3538 mjesta, male dvorane 1448. Osim dvorana, u objektu se nalaze sauna s malim bazenom, atletski tunel, dvije manje polivalentne dvorane, dvorana za trim i fitness, uredi te garderobe.

 

Cjenik

Rb Naziv aktivnosti Cijena u kn
1. Nastava tjelesne kulture 250,00+PDV/sat
2. Trening klubova (nisu nosioci kvalitete) 500,00+PDV/sat
3. Najam 1/3 dvorane za trening klubova koji nisu nosioci kvalitete 200,00 + PDV/sat
4. Rekreacija 500,00+PDV/sat
5. Dvorana za borilačke sportove 5.000,00+PDV
6.

Koncerti

32.000,00 kn + PDV 

7. Koncerti i dr. manifestacije human. karaktera (uz odobrenje Gradonačelnika i Uprave) 12.500,00+PDV
8. Holovi 5.000,00+PDV
9. Pozornica 6x6 3.000,00+PDV
10. VIP salon + 3 sale za sastanke 2.400,00+PDV
11. Sala za sastanke 700,00+PDV
12. Postavljanje stolica 1.000,00+PDV
13. Iznajmljivanje stolica 10,00+PDV/kom
14. Najam svlačionice 200,00+PDV/sat
15. Najam saune 64,00+PDV/sat
16. Najam atletskog tunela 200+PDV/sat