Radno vrijeme: od 8,00 do 24,00 sati

Adresa: Kneza Trpimira 23

Kontakt: Igor Kegalj, koordinator NŠD GRADSKI VRT i elektronskih postrojenja

                                  031 570 958

Telefon za informacije: 031 570–950.

Športska dvorana Gradski vrt projektirana je kao višenamjenska nastavno sportska dvorana s pet glavnih dvorana te pomoćnim i pratećim sadržajima, a svoju je promociju doživjela održavanjem Svjetskog prvenstva u rukometu 2009. Kao jedan od glavnih sklopova na prostoru budućeg sportsko-rekreacijskog kompleksa, dvorana Gradski vrt je, svojim vanjskim i unutarnjim oblikovanjem, postala novi urbani znak, a položajem i formom pridonosi i novoj vizualnoj kvaliteti južnog ulaza u grad kao i cjelokupnoj slici grada Osijeka.

Osim sportskih događaja, ova višenamjenska dvorana svojim oblikom, veličinom i funkcionalnom organizacijom omogućava i odvijanje zabavnih, kulturnih i medijskih aktivnosti poput izložaba, sajmova, koncerata, modnih revija, kongresa, festivala i sl.

Kapacitet velike dvorane Gradski vrt je 3538 mjesta, male dvorane 1448. Osim dvorana, u objektu se nalaze sauna s malim bazenom, atletski tunel, dvije manje polivalentne dvorane, dvorana za trim i fitness, uredi te garderobe.

 

Cjenik - NŠD GRADSKI VRT

R.b. Naziv aktivnosti   Cijena u € Cijena u kn
1. Nastava tjelesne kulture   33,18 + PDV/sat 250,00 + PDV/sat
2. Najam 1/3 dvorane za trening klubova koji nisu nosioci kvalitete   31,85 + PDV/sat 240,00 + PDV/sat
3. Rekreacija   79,63 + PDV/sat 600,00 + PDV/sat
4. Dvorana za borilačke sportove   663,61 + PDV 5.000,00 + PDV
5.

Koncerti (velika dvorana-parter)

 

5.308,91 + PDV

40.000,00 kn + PDV
6.

Koncerti (velika dvorana-parter+jedna tribina)

 

6.636,14 + PDV

50.000,00 kn + PDV
7.

Koncerti (velika dvorana-parter+obje tribine)

  7.963,37 + PDV 60.000,00 kn + PDV
8. Holovi   1.327,23 + PDV 10.000,00 + PDV
9. Pozornica 6x6   398,17 + PDV 3.000,00 + PDV
10. VIP salon + 3 sale za sastanke   398,17 + PDV 3.000,00 + PDV
11. Sala za sastanke   132,72 + PDV 1.000,00 + PDV
12. Postavljanje stolica   132,72 + PDV 1.000,00 + PDV
13. Iznajmljivanje stolica   1,33 + PDV/kom 10,00 + PDV/kom
14. Najam svlačionice   13,27 €/sat + PDV 100,00 kn/sat + PDV
16. Najam atletskog tunela   26,54 €/sat + PDV 200,00 kn/sat + PDV
17. Korištenje umjetne stijene za penjanje uz pristustvo stručne osobe   21,24 + PDV 160,00 + PDV

 

Cjenik - MALA DVORANA

R.b. Naziv aktivnosti Vrijeme   Cijena u € Cijena u kn
           
1. Nastava tjelesne kulture 7,00 - 18,00   30,53 + PDV/sat 230,00 + PDV/sat
           
2. Rekreacija 7,00 - 18,00   53,09 + PDV/sat 400,00 + PDV/sat
    18,00 - 22,00   66,36 + PDV/sat 500,00 + PDV/sat
    22,00 - 23,00   66,36 + PDV/sat 500,00 + PDV/sat
           
3. Koncerti     4.247,13 € + PDV 32.000,00 kn + PDV
           
4. Najam prostora za prodaju hrane i pića pri korištenju male dvorane Gradski vrt     10,62/sat + PDV 80,00/sat + PDV