Radno vrijeme: od 8,00 do 24,00 sati

Adresa: Ulica kralja Petra Svačića 67

Kontakt: Vlado Terzić, koordinator i domar SD JUG II

               099 310 1237

Sportska dvorana Jug završena je i službeno otvorena  2005. godine.

Pored uobičajenih klupskih aktivnosti, dvorana se koristi i za organiziranje školskih natjecanja, gradske i županijske lige malog nogometa, plesne produkcije te sportsku rekreaciju. Ima kapacitet od 1250 mjesta.

Tijekom proteklih godina, u dvorani SD JUG, održano je i niz kulturno društvenih događanja kao što su balet “Labuđe jezero” i “ BOLERO”, Japanski bubnjari Za Ondekoza, Rhythm of the dance - irski steperi.

 

CJENIK

Rb. Naziv aktivnosti Vrijeme   Cijena u €
1.

Nastava tjelesne kulture

7-18h   30,53 + PDV/sat
2. Rekreacija

7-18h

18-22h

22-23h

 

53,09 + PDV/sat

66,36 + PDV/sat

66,36 + PDV/sat

3. Koncerti     2.919,90 + PDV
4. Najam sale za sastanke     13,27 €/sat + PDV