JAVNA NABAVA

Plan nabave ŠPORTSKI OBJEKTI D.O.O. za 2024.godinu

-Izmjena Plana nabave 1

-Izmjena Plana nabave 2

 Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024. godine.

 

-Jednostavna nabava 2024-PRAVILNIK

  Jednostavna nabava 2024.

 

 

Plan nabave ŠPORTSKI OBJEKTI D.O.O. za 2023.godinu 

-Izmjena Plana nabave 1

-Izmjena Plana nabave 2

-Izmjena Plana nabave 3

-Izmjena Plana nabave 4

-Izmjena Plana nabave 5

-Izmjena Plana nabave 6

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za razdoblje od 01.01.2023. do 30.06.2023. godine

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine

 

-Jednostavna nabava 2023. - Pravilnik

JEDNOSTAVNA NABAVA 2023