Jednostavna nabava 2024.

1.Rekonstrukcija javnog igrališta u Tenji:

  -Poziv na dostavu ponude

 -Ponudbeni list

 -Troškovnik

 

2. Nabava usluge strojnog uređenja travnatih sportskih terena

 -Poziv na dostavu ponude

 -Ponudbeni list

 -Troškovnik

 

3. Radovi izvlačenja vodenice iz rijjeke Drave

 -Poziv na dostavu ponude

 -Ponudbeni list

 -Troškovnik

 

4. Usluge osiguranja

 -Poziv na dostavu ponude

 -Ponudbeni list

 -Odgovor na upit 1

 -Odgovor na upit 2

 

5. Spasilačke usluge na Gradskim bazenima

 - Poziv na dostavu ponude

 -Ponudbeni list

 -Troškovnik