SPORTSKE DVORANE OTVORENE DO KRAJA MJESECA

U dvoranama Zrinjevac, Gradski vrt te u dvorani Jug, odigravaju se poslijednji treninzi. Naime, dvorane će biti otvorene do kraja ovoga mjeseca kada kreće stanka, te se sve aktivnosti prebacuju na vanjske terene.

-> Trening u dvorani Jug