Radno vrijeme: od 8,00 do 24,00 sati

Adresa: Zrinjevac 11

Telefon: 099 228 7175 Dubravko Lončar (voditelj)

Sportska dvorana Zrinjevac velik je i vrlo frekventan objekt kojim Društvo upravlja i kojega održava. Ima 1160 sjedećih mjesta.

Pored aktivnosti sportskih klubova, utakmica i treninga, u dvorani se tijekom godine održavaju i razni koncerti, dječje matineje, društveno-gospodarski skupovi, nastave tjelesnog odgoja  te druge kulturne priredbe. 

Na prvom i drugom katu nalaze se uredski prostori sportskih klubova i saveza, prostorije Zajednice športskih udruga grada Osijeka i Zajednice športskih udruga  te Uprava Športskih objekata d.o.o. 

 

CJENIK

Redni broj Naziv aktivnosti Vrijeme Cijena u kn
1.

Nastava tjelesne kulture

7-18h 230,00+PDV/sat
2.

Trening klubova

(nisu nosioci kvalitete)

7-18h

18-22h

22-23h

160,00+PDV/sat

240,00+PDV/sat

200,00+PDV/sat

3. Rekreacija

7-18h

18-22h

22-23h

250,00+PDV/sat

400,00+PDV/sat

300,00+PDV/sat

4. Koncerti  

10.000,00 + PDV 

5. Koncerti i dr. manifestacije human. karaktera (uz odobrenje Gradonačelnika)   5.000,00+PDV
6. Toska šank   3.000,00+PDV
7. Pozornica 6x6   3.000,00+PDV