JAVNA NABAVA 2021.

Plan nabave ŠPORTSKI OBJEKTI D.O.O. za 2021. godinu

 

Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa u smislu čl. 76. i 77. ZJN 2016.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za razdoblje od 01.01. do 31.12.2021. godine

Dokumentacija za nadmetanje

Zahtjev za prikupljanje ponuda

Poništenje nadmetanja

Obavijest o sklopljenim ugovorima

Jednostavna nabava 2021.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Izvješće o provedenom savjetovanju