CJENIK ODVOZA I DOVOZA ŠTANDOVA TE POSTAVLJANJA STOLICA

  • Cijena odvoza i dovoza štandova u I zoni iznosi 100,00 kn/13,27 € po lokaciji i po jednoj turi (max. 10 štandova).
  • Cijena odvoza i dovoza štandova u II zoni iznosi 125,00 kn/16,59 € po lokaciji i po jednoj turi (max. 10 štandova).
  • Postavljanje stolica - 1.000,00 kn/132,72 € + PDV
  • Iznajmljivanje stolica - 10,00 kn/1,33 € + PDV/kom
  • Pozornica - 6x6 - 3.000,00 kn/398,17 € + PDV