ČASOPIS ŠPORTSKI OBJEKTI BROJ 34 - SVIBANJ/LIPANJ

Stigao je i treći broj časopisa Športski objekti, ove godine.

Saznajte sve novosti iz sportskog života na našim objektima koje su bile, koje traju te koje će se tek dogoditi.