Jednostavna nabava 2022.

Pravilnik o provedbi postupka nabave roba i usluga do 200.000,00 kuna te radova do 500.000,00 kuna za 2022. godinu

 

1. Usluge osiguranja:

- Poziv na dostavu ponude

- Ponudbeni list

- Troškovnik 

- Odgovor na upit

- Odluka o odabiru

 

2. Sredstva za čišćenje:

- Poziv na dostavu ponude

- Ponudbeni list

- Troškovnik

- Odluka o odabiru

 

3. Nabava alkoholnih i bezalkoholnih pića:

- Poziv na dostavu ponude

- Ponudbeni list

- Troškovnik

- Odluka o odabiru

 

4. Nabava natrijevog hipoklorita i sumporne kiseline za Gradske bazene

- Poziv na dostavu ponude

- Ponudbeni list

- Troškovnik

- Odluka o odabiru

 

5. Nabava materijala za održavanje i čišćenje

- Poziv na dostavu ponude

- Ponudbeni list

- Troškovnik

 

6. Nabava motornog benzina i dizel goriva

- Poziv na dostavu ponude

- Ponudbeni list

- Troškovnik

 

 7. Nabava usluga servisa klima komora u NŠD Gradski vrt

- Poziv na dostavu ponude

- Ponudbeni list

- Troškovnik