Jednostavna nabava 2019.

UPUTE o provedbi postupka nabave roba i usluga do 200.000,00 kuna, te radova do 500.000,00 kuna za 2019. godinu

 

1. Spasilačke usluge za RC Copacabanu za 2019. godinu

- Poziv na dostavu ponude

- Troškovnik

- Ponudbeni list

- Odluka o odabiru

 

2. Nabava alkoholnih i bezalkoholnih pića za potrebe caffe barova Društva za jednu godinu

Poziv na dostavu ponude

Troškovnik

Ponudbeni list

- Odluka o odabiru

 

3. Nabava natrijevog hipoklorita i sumporne kiseline za Gradske bazene i RC Copacabanu 

Poziv na dostavu ponude

Troškovnik

Ponudbeni list

- Odluka o odabiru

 

4. Nabava materijala za održavanje i čišćenje

- Poziv na dostavu ponude

- Troškovnik

- Ponudbeni list

- Odluka o odabiru

 

5. Sanacija parketa u ŠD Jug

- Poziv na dostavu ponude

- Troškovnik

- Ponudbeni list

- Odluka o odabiru

 

6. Usluge servisa klima komora za NŠD Gradski vrt i ŠD Jug

- Poziv na dostavu ponude

- Troškovnik

- Ponudbeni list