BAGATELNA NABAVA 2016

1. Nabava novčanog kredita

2. NABAVA ALKOHOLNIH I BEZALKOHOLNIH PIĆA ZA POTREBE CAFFE BAROVA DRUŠTVA

3. Nabava cijevi, ventila i ispuna za filtere na RC Copacabana

4. Nabava UV sterilizatora za bazene RC Copacabana

5. Nabava radova na izgradnji toaleta i tuševa na RC Copacabana

6. Spasilačke usluge na bazenima RC Copacabane

7. Nabava natrijevog hipoklorita i sumporne kiseline za Gradske bazene i RC Copacabana

8. Nabava natrijevog hipoklorita i sumporne kiseline za Gradske bazene i RC Copacabana - 2

9. Nabava Led rasvjetnih tijela

10. Nabava boja i lakova

11. Nabava usluga fiksne telefonije

12. Nabava osiguranja objekata od svih rizika