BAGATELNA NABAVA 2015

1. Izgradnja igrališta "CAGE FOOTBALL"

- Poziv za dostavu ponude
- Ponudbeni list
- Troškovnik
- Odluka o poništenju

 2. Nabava alkoholnih i bezalkoholnih pića za caffe barove Društva

6. Spasilačke usluge na RC Copacabana za 2015. godinu

3. Izgradnja igrališta "CAGE FOOTBALL" - 2

Poziv za dostavu ponude
Ponudbeni list
Troškovnik
- Odluka o odabiru

7. Nabava natrijevog hiperklorita i sumporne kiseline za Gradske bazene i RC Copacabanu

Poziv za dostavu ponude
Ponudbeni list
Troškovnik
- Odluka o odabiru

4. Nabava alkoholnih i bezalkoholnih pića za caffe barove Društva - 2

8. Nabava boja i lakova

5. Rekonstrukcija čvorišta dovoda i odvoda vode na bazenima RC Copacabana