BAGATELNA NABAVA

13. Nabava elektromaterijala

NOVO

OSIGURANJE STRELJANE PAMPAS - ODLUKA O ODABIRU

12. Osiguranje Streljane Pampas

11. Nabava obavljanja dijela poslova zaštite na radu i zaštite od požara

10. Nabava boja i lakova - 1

9. Nabava boja i lakova

8. Kupovina materijala za održavanje i čišćenje

7. Usluge održavanja i popravaka vozila društva

6. Usluge održavanja i popravaka traktora, kosilica, priključaka i druge opreme društva

5. Kupovina natrijevog hipoklorita i sumporne kiseline za Gradske bazene i RC Copacabanu

4. Ispitivanje i analiza vode na Gradskim bazenima i RC Copacabani

3. Spasilačke usluge

2. Osiguranje RC Copacabane

1. Novčani kredit

Upute