OBAVIJEST O SKLOPLJENIM UGOVORIMA 2013.

  1. Ugovor o nabavi motornog benzina, dizel goriva i loživog ulja broj: 377/13. od 08.04.2013. godine
  2. Ugovor o nabavi usluga zaštitarske službe u NŠDGV i SGV u Osijeku broj: 485/13. od 30.04.2013. godine
  3. Ugovor o zaštiti i čuvanju objekti RC Copacabana u Osijeku broj:575/13. od 27.05.2013. godine
  4. Ugovor o ispitivanju i analizi vode na Gradskim bazenima i RC Copacabana u Osijeku broj: 598/13. od 06.06.2013. godine.
  5. Ugovor o pružanju spasilačkih usluga broj:671/13. od 21.06.2013.
  6. Ugovor o kupovini natrijevog hipoklorita i sumporne kiseline za Gradske bazene i RC Copacabana broj:767/13. od 05.072013. godine.
  7. Okvirni sporazum za kupovinu materijala za održavanje i čišćenje broj: 919/13. od 02.08.2013. godine.
  8. Ugovor o opskrbi prirodnim plinom broj: 1186/13. od 02.09.2013. godine.
  9. Okvirni sporazum za kupovinu boja i lakova broj: 1211/13. od 04.09.2013. godine.