POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA JE NARUČITELJ U SUKOBU INTERESA U SMISLU ČL. 13. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI (NN BR.90/11.) U NASTAVKU (ZJN)

Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa u smislu čl. 13. Zakona o javnoj nabavi (NN br.90/11.) u nastavku (ZJN)

 

INUENDO obrt za promidžbu, organiziranje, događanje i usluge

31 000 Osijek, Kapinsko naselje 27

OIB: 87873075355

u suvlasništvu Stjepana Čuraja

 

VINITA d.o.o. za trgovinu i usluge

31 000 Osijek, J.J.Strossmayera 21

OIB: 68417608568

u suvlasništvu Vinka Ručevića

 

VINOTEKA VINITA trgovački obrt

31 000 Osijek, J.J.Stossmayera 21

OIB: 11016986194

u suvlasništvu Vinka Ručevića