ŠPORTSKI OBJEKTI društvo s ograničenom odgovornošću Osijek

Skraćeni naziv društva je "ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o."
Sjedište
je u Osijeku, Ulica Adama Reisnera 46A.
OIB: 89861654362

E-mail:  uprava[@]sportski-objekti.hr

Registrirano na Trgovačkom sudu u Osijeku
Iznos temeljnog kapitala: 906.900,00 kn

Društvo je pravni sljednik Uprave športskih objekata osnovane 1964. godine.

Osnivačka prava nad društvom imaju:

 • Grad Osijek 78,29%
 • Općina Antunovac 2,57%
 • Općina Čepin 7,43%
 • Općina Erdut 6,17%
 • Općina Ernestinovo 2,90%
 • Općina Vuka 0,78%
 • Općina Semeljci 0,43%
 • Općina Vladislavci 1,43%

Grad Osijek je većinski vlasnik društva.
Društvo ima slijedeće organe: Skupštinu, Nadzorni odbor i Upravu.
Predsjednik Skupštine društva: Ivan Vrkić

Nadzorni odbor čine:

 • Aleksandar Mihajlović, predsjednik
 • Goran Mikan, zamjenik predsjednika
 • Marijana Sertić, član
 • Katica Šobat, član
 • Siniša Miletić, član
 • Direktor društva: Josip Radko

 

Osoba ovlaštena za pristup informacijama: 

Marijana Bošković

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Telefon/Fax: 031 285-501/200-506

 

Administrativni odjel čine:

 • Javorka Bešlić, zamjenik voditelja odjela financija i računovodstva
 • Elza Pintar, voditelj odjela pravnih i kadrovskih poslova
 • Nataša Kaurić, stručni računovodstveni referent
 • Gabrijela Lovrić, materijalni knjigovođa
 • Ksenija Lukić, knjigovođa
 • Smiljka Kakaš, blagajnik i obračun plaća
 • Katica Šobat, voditelj odjela općih poslova
 • Irena Vinovčić, tajnica
 • Vlado Zečević, stručnjak ZNR i zaštite od požara i referent osiguranja
 • Hrvoje Feth, voditelj marketinga i PKT tenis centra
 • Marijana Bošković, voditelj odnosa s javnošću i promidžbe